Edellinen Seuraava

Yhdessä enemmän

Tervetuloa tutustumaan sosiaalisen työllistämisen sähköiseen tukipakettiin. A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut on tuottanut kaksi valmennusta, joista toinen on suunnattu työllistettäviä tukeville, toinen sosiaalisen työllistämisen asiakkaille. Molempien valmennusten suunnittelussa ja sisällöntuotannossa tehdään yhteistyötä Vantaan kaupungin valmennustalo Reelin kanssa, tukijoita ja asiakkaita osallistaen.

Yhteisenä isona tavoitteena on tarjota sosiaalisen työllistämisen piirissä olevalle asiakkaalle, eli sinulle monipuolista tukea. Tarkoituksena on tukea työelämätaitojen kasvattamista, oman itsensä kehittämistä, tavoitteiden saavuttamista sekä arjessa selviytymistä. Lisäksi tietoa löytyy myös päihteistä ja niiden käytön puheeksi ottamisesta.

Ohjaajia ja muita työllistämistäsi edistäviä henkilöitä valmennetaan tukemaan sinua uuden arjen rakentamisessa ja digitaitojen kehittämisessä. Sen lisäksi että tavoitteena on tukea sinua, haluamme kehittää Untosta sekä sinua tukeville henkilöille suunnatusta valmennuksesta toimintamallin, joka edistäisi sosiaalista työllistämistä koko Suomessa.

A-klinikkasäätiö on tuottanut kansalaisille sähköisiä palveluja jo vuodesta 1996 lähtien. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohtaaminen ja niihin avun tarjoaminen on perustehtävämme ja haluamme tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Yhdistämällä kasvokkaista ja sähköistä toimintaa, voimme löytää uudenlaisia auttamisen ja tukemisen tapoja. Yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia ja digitalisaatio valtaa alaa. Haluamme tukea sitä, että sähköiset palvelut ovat ihan kaikkien käytettävissä ja edistävät kansalaisten tasa-arvoa tuen saamisessa.

Yhteistyöllä uutta luoden!

A-klinikkasäätiö, sähköiset palvelut