Edellinen Seuraava

Yhdessä enemmän

Tervetuloa tutustumaan sosiaalisen työllistämisen sähköiseen tukipakettiin. A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut on tuottanut kaksi valmennusta, joista toinen on suunnattu työllistettäviä tukeville, toinen sosiaalisen työllistämisen asiakkaille. Molempien valmennusten suunnittelussa ja sisällöntuotannossa tehdään yhteistyötä Vantaan kaupungin valmennustalo Reelin kanssa, tukijoita ja asiakkaita osallistaen.

Yhteisenä isona tavoitteena on tarjota sosiaalisen työllistämisen piirissä olevalle asiakkaalle - sinulle - monipuolista tukea. Eli tarjota tukea työelämätaitojen kasvattamiseen, tukea oman itsen kehittämiseen ja omien unelmien saavuttamiseen ja arjessa selviytymiseen. Lisäksi tarjolla on tietoa päihteiden vaikutuksista ja niiden käytön puheeksiottamisesta. 

Ohjaajia ja muita työllistämistäsi edistäviä henkilöitä valmennetaan tukemaan sinua uuden arjen rakentamisessa ja digitaitojen kehittämisessä.

Sen lisäksi että tavoitteena on tukea sinua, haluamme kehittää tästä sivustosta ja sinua tukeville henkilölille suunnatusta valmennuksesta valtakunnallisesti kiinnostava toimintamalli, joka edistää sosiaalista työllistämistä Suomessa. Olemme aluksi keskittyneet kuntouttavaan työtoimintaan ja kehittäneet sisätöjä yhdessä, mutta kaksiosainen sähköinen tukipaketti soveltuu kaikkeen sosiaaliseen työllistämiseen.

A-klinikkasäätiö on tuottanut kansalaisille sähköisiä palveluja jo vuodesta 1996 lähtien. Tavoitamme kuukausittain noin 350 000 kävijää. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohtaaminen ja niihin avun tarjoaminen on perustehtäväämme ja haluamme tukea myös erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Yhdistämällä kasvokkaista ja sähköistä työtä/toimintaa voimme löytää uudenlaisia auttamisen ja tukemisen tapoja. Yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia ja digitalisaatio valtaa alaa kaikissa toiminnoissa. Haluamme osaltamme tukea sitä, että sähköiset palvelut ovat ihan kaikkien käytettävissä ja edistävät kansalaisten tasa-arvoa tuen saamisessa. 

Yhteistyöllä uutta luoden!

A-klinikkasäätiö, sähköiset palvelut