Edellinen Seuraava

Tuttu vai vieras tunne?

Tunteet koetaan tässä hetkessä ja usein niiden kohde tai aiheuttaja on tiedostettu. Joskus koettu tunne voi kuitenkin tuntua vieraalta. Mitä voisit silloin tehdä?

Kun kokee vieraan tunteen, olisi hyvä sanoittaa se ääneen mahdollisimman pian tai kirjoittaa paperille ylös siihen liittyviä konkreettisia asioita. Esimerkiksi näin:

Onko tunne positiivinen vai negatiivinen?
Mitä fyysisiä asioita tapahtuu kehossani juuri nyt (hikoilua, kädet vapisevat, särkyä nivelissä jne.)?
Mitä haluan tehdä tai en halua tehdä, kun tunnen niin kuin tunnen?

Joskus koettu tunne voi jää päälle ja muodostua tunnetilaksi. Pidempään kestävää tunnetilaa kutsutaan myös mielialaksi. Esimerkiksi pitkään jatkunut alakuloisuuden tunnetila voi voimistuessaan laukaista masennuksen, mikäli koettua negatiivista tunnetilaa ei päästä jollakin tavalla purkamaan hyvissä ajoin, turvallisesti ja tukemalla.

Tunteet ovat aina vuorovaikutussuhteessa toisten ihmisten kokemien tunteiden ja ympäröivän todellisuuden kanssa. Tunteita, jotka syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ovat muun muassa häpeä, syyllisyys, mustasukkaisuus, kateus ja myötätunto. Myötätuntoa kutsutaan myös empatiaksi: kyvyksi välittää ja samaistua toisen ihmisen kokemaan tunnetilaan. Siksi näitä tunteita kutsutaankin sosiaalisiksi tunteiksi.

Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Oma Pohdintatehtävä

Mieti, kuinka vapaasti tunnet myönteisiä sosiaalisia tunteita. Entä miten vapaasti tunnet kielteisiä sosiaalisia tunteita, kuten kateutta, häpeää tai mustasukkaisuutta. Kiellätkö kielteiset tunteet itseltäsi? Muistathan, että kaikkien tunteiden kokeminen ja tunnistaminen on tervetullutta, jotta niitä pääsee käsittelemään.

 

 

Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Yhteinen pohdintatehtävä

Piirtäkää/maalatkaa/muotoilkaa paperista tai muista esineistä tunnekartta. Tunnekartassa yksittäinen esine voi kuvata tiettyä tunnetta.

Keskustelkaa ja kirjoittakaa ylös, miksi juuri tietty piirros tai esine herättää kyseisen tunteen? Voisiko tunne olla hieman toisenlainen, jos siihen tekee pienen muutoksen?