Edellinen Seuraava

Tunteet arjessa

Ihmisen tunnetila juontuu usein yhdestä tai useammasta perustunteesta. Tunteet jalostuvat ja rikastuvat oman persoonallisuuden, elämäntapahtumien ja kokemusten myötä vivahteikkaammiksi. Tunne-elämä ilmaisee elämää, jollaisena ihminen on sen kokenut. Tunteita voi tarkentaa yhtä tai useampaa perustunnetta laajentamalla. Usein esimerkiksi ärtymys ja raivo pohjautuvat vihan tunteeseen ja epätoivo pelkoon sekä hämmennykseen.

Moni tunne voidaan kokea hyvin eri tavoin, kuten vaikkapa mustasukkaisuus tai kateus. Tunteiden kokeminen riippuu oman itsen suhteesta ympäristöön ja muihin ihmisiin, omasta minäkuvasta ja itsetunnosta sekä senhetkisestä käsityksestä omasta tilanteesta.

Esimerkiksi kateus voisi kooostua:
pelosta (ettei voi saada itselle mitä toisella on),
vihasta (epäoikeudenmukaista, ettei itsellä ole),
häpeästä (olen toista huonompi),
hämmennyksestä (miksei minulla ole).

Tunteen purkamiseksi on tärkeä tunnistaa ja erotella tunnetilan alla piilevät yksittäiset eri tunteet.

 

Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Oma Pohdintatehtävä

Mieti omia tunteitasi ja viimeaikaisia kokemuksiasi. Pohdi, kuinka usein tunnetilassasi oli sisäkkäin myönteisiä ja kielteisiä tunteita.