Edellinen Seuraava
7

Tuen antaminen ja saaminen

Kuvassa pipopäinen henkilö seisoo kartan päällä ja miettii, mihin suuntaan lähtisi. Neliöitä halkovaan karttaan on piirrettynä kolme erisuuntaan vievää reittiä katkoviivoilla.

Tähän osioon toivomme verkkopalvelun käyttäjiltä omakohtaisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten tuetun työn piirissä olevaa henkilöä kannattaisi auttaa tässä työelämän vaiheessa. Mietteet voivat olla hyvin arkisia. Voitte pohtia myös yhdessä, millaista tukea päivittäiseen toimintaan tarvittaisiin. Kaikkien näkemykset ovat tervetulleita, sekä tuen antajien että saajien, koska kyse on yhteisiin tavoitteisiin pyrkimisestä.

Kohtaaminen on arvokasta

Vantaan kuntouttavan työtoiminnan Reelin ammattilaisten näkemyksiä kohtaamisesta:

”Ohjaajan pitää sisäistää, että mikä on kuntouttava elementti tekemisessä ja kohtaamisessa. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa luo mahdollisuuden kuntouttavaan kohtaamiseen.”

”Kohtaamisessa on tärkeää, että työntekijä auttaa asiakasta oivaltamaan kuntouttavan toiminnan merkityksen omalla kohdallaan. Samalla kohtaaminen, keskustelu, ja peilaaminen antavat parhaimmillaan vertailupohjaa omalle etenemiselle.”

”Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija, mutta usein hän tarvitsee rinnalleen ohjaajan tulkitsemaan kuntoutumisen ilmiöitä ja huomaamaan oman kehityksen. Ohjaajalla on tärkeä rooli siinä, että hän aktivoi asiakasta.”