Edellinen Seuraava

Tiivistelmä osiosta 4

Itsetuntemusta voidaan lähestyä oman persoonallisuuden, tunteiden ja arvojen kautta katsottuna. Tunteiden vaikutus ihmisen kokemusmaailmaan on merkittävä. Siksi omien tunteiden tunnistaminen on erittäin tärkeää. Tunteet ja tunnetilat ovat kaksi eri asiaa. Tunnetilat vaihtuvat usein päivän aikana ja niissä voi olla paljon tulkintaa, jota toinen ihminen ei aina ymmärrä. Toisaalta pidempään jatkunutta, samanlaista tunnetilaa kutsutaan usein mielialaksi. Esimerkiksi pitkään jatkuneesta alakuloisuudesta voi muodostua masennus. On tärkeä taito opetella vallalla olevan tunnetilan alla piileviä yksittäisiä, eri tunteita. Se lisää myös oman minäkuvan ja itsetunnon ymmärrystä. Perustunteet, kuten ilo ja suru, tunnistetaan sen sijaan kaikissa kulttuureissa lähes yhdenmukaisesti. Empatia on myötätuntoa ja tarkoittaa ihmisen kykyä välittää ja samaistua toisen ihmisen kokemaan tunnetilaan. Tunteita ei voi irrottaa ympäröivästä todellisuudesta, eikä toisista ihmisistä ja heidän kokemistaan tunteista. Siksi tunteet ovat aina läsnä meidän vuorovaikutussuhteissamme.