Edellinen Seuraava

Tiivistelmä osiosta 3

Päihderiippuvuudessa henkilölle on kehittynyt pakkomielle käyttää päihteitä. Päihteidenkäyttö voi olla eri ihmisille erilaista oireiden voimakkuuden osalta. Päihteidenkäytön jatkuminen murentaa perustaa elämän muilta tärkeiltä asioilta, kuten perheeltä, työltä ja koulutukselta. Päihteidenkäyttäjä ei välttämättä itse tunnista ongelmaa tai hän vähättelee sitä. Esimerkiksi alkoholin kulutuksen liiallisuutta on usein vaikea havaita, koska ihmisen sietokyky aineelle on lisääntynyt. Samanaikainen käyttö eli sekakäyttö tarkoittaa, että käytetään samaan aikaan tai peräkkäin useampaa kuin yhtä päihdyttävästi vaikuttavaa ainetta. Esimerkiksi alkoholia ja vahvoja kipulääkkeitä. Sekakäytön seuraukset voivat olla täysin arvaamattomat ja siksi siihen tulee suhtautua vakavasti. Päihteidenkäyttö on yhteydessä myös moniin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin. Oireet voivat olla hyvin tavallisia, kuten esimerkiksi unettomuuden esiintymistä ja ripulia. Päihteidenkäyttöön liittyy sekä riskitekijöitä että suojaavia tekijöitä. Suojaava tekijä voi olla esimerkiksi se, että ihminen tuntee oman toimintansa merkitykselliseksi ja kokee olevansa osa yhteisöä. Päihderiippuvuus on vakava sairaus. Siitä kärsivä tarvitsee aina apua ja tukea hoitoonsa. Toipuminen sairaudesta on kuitenkin mahdollista.