Edellinen Seuraava

Tiivistelmä osiosta 10

Perusoikeuksien tehtävänä on turvata jokaisen ihmisen vapautta. Perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus työhön, sosiaaliturvaan ja opetukseen. Oikeusturva suojelee jokaista suomen kansalaista. Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, ja tätä yhdenvertaisuutta on aktiivisesti edistettävä työelämässä. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Ihmiset ja perheet sekä eri elämäntilanteet voivat olla nykyisin hyvin monimuotoisia. Tämän vuoksi syrjintää ei ole aina helppo havaita ja tiedostaa. On tehtävä työtä tasa-arvon lisäämiseksi ja nähtävä erilaisuus arvokkaana osana yhteiskuntaamme. Ihmisarvon mukainen elämä kuuluu kaikille.