Edellinen Seuraava

Tietosuojaseloste

Alla on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja koskien Unto - Unelmista totta -sivustolla kerättäviä tietoja. Selosteesta ilmenee, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050).

Rekisterinpitäjä
A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen, etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi, p. 050 5780 806
Tietosuojavastaava Tiia Ruokosalo, saatio.tietosuoja(at)a-klinikka.fi tai postitse yläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö/tietosuoja.

Rekisterin nimi
Unto - Unelmista totta -sivustolla kerättävät tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus
Palautteina kerättäviä tietoja käytetään sivuston kehittämiseen.

Sivuston käytöstä palvelimen lokiin tallentuvia tietoja käytetään teknisten ongelmien selvittämiseen.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle
Peruste henkilötietojen käsittelylle on käyttäjän oma suostumus palautteen lähettämisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Sivustolla kerätään palautetta ja ideoita sähköpostin kautta. Muutamme saamamme aineiston nimettömäksi kolmen kuukauden välein.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri kootaan palautelomakkeen tiedoista, jotka käyttäjä itse antaa. Lomakkeella on kaksi kenttää: vapaa tekstikenttä palautetta varten ja vapaaehtoinen tekstikenttä sähköpostiosoitetta varten. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Palauterekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille. Sopimuksen mukaisilla palveluntuottajilla on oma tietosuojaseloste tietojen käsittelystä.
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

Rekisterinsuojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat:
Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä. Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.
Palautetietoja säilytetään niin kauan, kun sivustoa kehitetään.
Anonymisoitua aineistoa voidaan säilyttää tutkimus- ja raportointitarkoituksiin.
IP-osoite poistuu järjestelmästä 1 vuoden kuluttua.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Osallistujat pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan itseään koskevia henkilötietoja kirjautumalla oppimisympäristöön omilla tunnuksillaan. Tilaajilla on oikeus pyytää omia tilauksiaan tarkasteltavaksi ja vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Kurssilaisilla on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto p. 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Yhteydenotot: [email protected] .

Muuta:
Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta.