Edellinen Seuraava

Tehtäviä omien tunteiden tutkimiseen

Tehtävä 1: Tunnetilan tunnistaminen

Tutki hieman itseäsi ja vastaa kysymykseen: Miltä minusta tuntuu juuri nyt?

  1. Nimeä tunnetila: Yritä puristaa yhteen sanaan tai lauseeseen kaikkein vallitsevin tunnetila. Kuvaavin ilmaisu sille mielentilalle, missä juuri nyt eniten olet. Käytä tarvittaessa apuna luetteloa: Tuhat tunnetilaa (Toimeentulo-blogi). Yritä nimetä se eniten esillä oleva tunnetila. Voit myös valita useamman, mutta keskitytään yhteen kerrallaan.
  2. Arvioi tunnetilan voimakkuus: Tarkastele, kuinka paljon tunnetila on tänään tai lähiaikoina vaikuttanut päätöksiisi, käyttäytymiseesi ja ajatteluusi? Käytä asteikkoa 1-10 arvioidaksesi, kuinka hallitseva tämä tunnetila on lähiaikoina ollut.
  3. Tunnetilaan vaikuttavat asiat: Nimeä yksittäisiä asioita, jotka aiheuttavat kokemasi tunnetilan. Tuo esille yksittäisiä tapahtumia, tilanteita ja vallallaan olevia asiaintiloja, jotka vaikuttavat tähän tunnetilaan ja mielialaasi.
Tehtävä 2: Tunnetilan purkaminen

Vastaa kysymykseen: Mitä kaikkia tunteita juuri nyt koen? Havainnoi tunnetilaasi.

  1. Poimi yksittäisiä perustunteita: Tunnista ja nimeä yksittäisiä tunteita, joista tunnetila koostuu. Kirjaa useampi, mielellään 3-6 kappaletta erillistä tunnetta, jotka itsessäsi tunnistat ja jotka koet mielialasti kannalta olennaisina. Käytä mahdollisimman tarkkoja tunnesanoja, kuten viha, pelko, rakkaus, suru, syyllisyys, ilo, häpeä tai hämmennys. Vältä tulkitsemasta tai arvottamasta tunnetta. Tuo havaintosi esille sellaisenaan.
     
  2. Arvioi tunteen voimakkuus: Arvioi, kuinka voimakkaasti kutakin tunnetta koet. Käytä esimerkiksi asteikkoa 1-10.
     
  3. Arvioi tunteen osuus tunnetilastasi: Arvioi, kuinka suuri vaikutus kullakin tunteella on tunnetilaasi. Käytä arvioinnissa numeroa, prosentti- tai murtolukuosuutta tai sanallista kuvausta. Hyvän kokonaiskuvan tunnetilaasi saat piirtämällä ympyrän ja lohkomalla se tunteen osuuden koon suuruisiin sektoreihin. Voit esimerkiksi värittää tai kuvioittaa tunnettasi kuvaavan alueen tunnetila-ympyrästä.  
Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Oma Pohdintatehtävä

Muuttuisiko mielialasi, jos yksittäiset tunteet niiden taustalla muuttuvat? Mitä voit tehdä vaikuttaaksesi niihin?