Edellinen Seuraava

Samanaikainen käyttö

Mitä tarkoittaa päihteiden samanaikainen käyttö? Puhekielessä monet käyttävät siitä sanaa sekakäyttö. Siihen liittyy paljon riskejä, joista on hyvä olla tietoinen.

Samanaikainen käyttö eli niin sanottu sekakäyttö tarkoittaa sitä, että käytetään samaan aikaan tai peräkkäin useampaa kuin yhtä päihdyttävästi vaikuttavaa ainetta. Sekakäytössä käytetään alkoholia, huumausaineita ja psykoaktiivisesti vaikuttavia lääkeaineita (esimerkiksi alkoholia ja vahvoja kipulääkkeitä tai alkoholia ja kannabista). Se on alkoholin käytön jälkeen yleisin päihtymismuoto ja hyvin monimuotoista. Sekakäytön riskit liittyvät aineiden yhteisvaikutukseen. Sekakäyttäjä tarvitsee apua alkoholin- ja huumeidenkäyttäjän tavoin.

Muiden maiden huumeiden käyttäjistä poiketen suomalaiset käyttävät usein alkoholia oheispäihteenä. Huumeiden käytön aloittaminen on usein yhteydessä runsaaseen humalajuomiseen. Sekakäyttö on erityisen ongelmallista, sillä eri lääkeaineiden ja alkoholin yhteisvaikutukset voivat olla täysin arvaamattomia. Yliannostustapauksissa on tavallista, että potilas ei sairaalaan tullessaan ole varma, mitä kaikkea hän on ottanut.

Lähteet

Kataja, Kati & Väyrynen, Sanna & Hakkarainen, Pekka & Kailanto, Sanna & Karjalainen, Karoliina & Kuussaari, Kristiina & Tigerstedt, Christoffer: Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä. Analyysi sekakäyttöepisodeista.  Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016): 1, s. 43-54.

Kokemusasiantuntija/Paikka auki -hanke, A-klinikkasäätiö