Edellinen Seuraava

Sähköisten välineiden tuki

Digitalisaation aikakaudella päihdehaittojen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä voidaan hyödyntää sähköisiä oma-apuvälineitä. Tässä esittelemme verkossa olevia oma-apuvälineitä, joita voit käyttää sekä itsenäisesti että ohjatusti.

Sähköiset oma-apuvälineet voivat tehostaa itsenäistä työskentelyä ajasta ja paikasta riippumatta. Niitä voidaan käyttää joko itsenäisesti oman kuntoutumisen ja hyvinvoinnin tukena tai yhdessä työllistymistä tukevan ammattilaisen kanssa. Ammattilainen voi käyttää oma-apuvälineitä asiakkaan kanssa tapahtuvan kasvokkaisen kohtaamisen tukena.

Asiakkaiden ja heitä tukevien ammattilaisten muodostaman yhteisön hyvinvointia voidaan kehittää sähköisten oma-apuvälineiden avulla. Kasvokkain ja verkossa tapahtuva työskentely tekee keskustelusta ja erilaisten tehtävien tekemisestä monipuolista. Ammattilainen voi jakaa esimerkiksi päihteitä koskevia aineistoja pienryhmätyöskentelyä varten.

Lue lisää Päihdelinkin tarjoamista sähköisistä työkaluista.

Kokeile erilaisia testejä yksin ja yhdessä

Tässä esitetyt testit ovat tarkoitettu asiakkaan tilanteen kartoittamiseen ja tuetun työn ammattilaisen kanssa yhdessä tapahtuvan keskustelun tueksi. Ne eivät sovellu asiakkaan diagnoosin tekemiseen, eikä niitä saa käyttää sitä varten.

AUDIT - Alkoholin käytön riskit: Audit testin tekemällä saat tietoa niistä riskeistä ja haitoista, joita alkoholin juomiseen liittyy. Testi auttaa näkemään, käytätkö alkoholia kohtuullisesti tai kenties liikaa. (Päihdelinkki)

PARADISE24fin: Tämän testin avulla saat tietoa omasta tämän hetkisestä toimintakyvystäsi. Testin tekemällä selviää myös, jos toimintakyvyssäsi on ilmennyt jotain vaikeuksia. Voit käyttää tätä testiä itsearviointina tai käydä sitä läpi yhdessä ammattilaisen kanssa. (Päihdelinkki)

RBDI - Mielialakysely: Mielialakyselyn tekemällä saat tietoa itsetunnostasi ja mahdollisista masennusoireista. Kyselyn palauteosiossa saat lisäksi tietoa masennuksesta sekä siitä, miten päihteet voivat vaikuttaa mielialaan. Jos olet väsynyt tai koet, että et ole muuten kunnossa, esimerkiksi olet kipeä, siirrä testin tekeminen myöhemmäksi. Testiä ei saa tehdä myöskään päihtyneenä tai krapulassa. (Päihdelinkki)

DUDIT - Huumeiden käytön riskit: Tämä testi auttaa saamaan sinua kokonaiskuvan huumeiden käyttöön liittyvistä ongelmista, haitoista ja vaikeusasteesta. Testin palauteosiossa on tietoa tuen ja avun saamiseen huumeiden käytön lopettamiseksi. (Päihdelinkki)

Muita testejä

Juomatapatesti: Omaa juomista arvioiva testi. (Päihdelinkki)

Tupakkariipuvuustesti: Oman nikotiiniriippuvuuden voimakkuutta mittaava testi. (Päihdelinkki)

Nuuskatesti: Omaa nuuskan käyttöä arvioiva testi. (Päihdelinkki)

Reikäleipätesti: Omaa rahapelaamista arvioiva testi. Testin avulla saat tietoa siitä, millaisia vaikutuksia pelaamisella on elämääsi. (Päihdelinkki)

Voit halutessasi myös tulostaa alkoholia koskevat testit pdf-versiona. (Päihdelinkki)

Huumeita koskevat testit voit tulostaa pdf-versiona. (Päihdelinkki)

Lisätietoa testeistä saat sähköpostilla: [email protected]

Lähteet

Verkkopalvelututkimus 2017. Tekijä Kantar TNS. Tilaaja A-klinikkasäätiö (tulokset ovat julkaistu keväällä 2018)
Act, accept and be mindful: evaluation of three technology- and internet-delivered psychological interventions for mood and well-being tutkimus (Lappalainen P., University of Jyväskylä (väitöskirja) 2015)

Päihdelinkki