Edellinen Seuraava

Päihteet ja sairaudet

Millaisia sairauksia päihteet aiheuttavat? Löydät tästä nopeasti tietoa tyypillisten oireiden ja sairauksien listalta.

Unettomuuden ja masennuksen kaltaisten tilojen taustalla on monia tekijöitä, joista yksi voi olla alkoholin liikakäyttö. Saat tästä perustietoa muutamista yleisimmistä alkoholiperäisistä sairauksista. Niiden ilmaantuessa voi aina kysyä lisätietoa ammattilaiselta. Alkoholin mahdollinen liikakäyttö voidaan todeta tai sulkea pois. Jos asia huolestuttaa, sitä ei kannata jäädä yksin murehtimaan vaan ottaa asia puheeksi lähimmän ammattilaisen kanssa. Jokaisessa toimipisteessä on omat käytäntönsä, miten tukea tarjotaan ja lisäksi on sähköisiä työkaluja, joiden käyttöön voit perehtyä ja arvioida omaa tilannettasi. 

Tavallisimpia runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia sairauksia ovat tapaturmat, masennus, pelkotilat, hermotaudit ja vatsan alueen sairaudet. Älykkyydessä, kätevyydessä ja lihasvoimassa ilmenee toimintakykyä heikentäviä muutoksia. Alkoholi kohottaa myös verenpainetta ja voi johtaa aivoverenvuodosta johtuvaan halvaukseen. 

Tyypillisiä oireita ja sairauksia, jotka liittyvät alkoholiin