Edellinen Seuraava
3

Päihdehaitat ja -riskit

Kuvassa siivekäs, silmälasipäinen henkilö lentää karkuun vihaista sadepilveä.

Tähän osioon olemme koonneet sinulle yleistietoa päihteistä. Alkoholin liikakäyttö näkyy ihmisessä monenlaisina muutoksina. Muutoksia voi tulla esimerkiksi käytökseen, ulkoiseen olemukseen, mielialaan tai arvomaailmaan, ystäväpiiriin ja harrastuksiin. On hyvä oppia tunnistamaan muutoksia. Silloin niihin voi reagoida ajoissa ja ottaa asioita puheeksi.

Päihdehaitan tunnusmerkkejä

Päihdehaittaan puuttuminen on aina välittämistä sekä työntekijästä että työyhteisöstä. Päihdehaittaan kannattaa reagoida nopeasti, sillä häpeä ja salailu vain pahentavat asiaa. Se voi tuntua haastavalta työyhteisössä ja voi olla kiusallista puhua asiasta, vaikka kyseessä on aina yhdessä tapahtuva asian käsittely ja vuorovaikutus tilanteen parantamiseksi. Tärkeintä puheeksiotossa ja avoimessa vuorovaikutuksessa on se, että ihminen saa ajoissa tarvitsemaansa apua.

Tähän taulukkoon on koottuna alkoholihaitan tunnuspiirteitä ja muutoksia, joita ihmisessä tapahtuu päihteiden käytön takia. Taulukosta näet, että muutokset vaikuttavat hyvin vahvasti jokaisella elämänalueella. Voit keskustella muutoksista yhdessä ohjaajasi kanssa. Ovatko jotkin muutoksista voimakkaampia kuin toiset?

 

Muutokset työkäyttäytymisessä Muutokset ulkoisessa olemuksessa Muutokset mielentilassa Muutokset arvomaailmassa, ystäväpiirissä ja/tai harrastuksissa
työtehon vaihtelut, työnteon ja työn laadun heikkeneminen
jatkuvat myöhästelyt

poissaolot, erityisesti usein toistuvat päivän-parin poissaolot

työvuorojen vaihtamiset

eristäytyminen työyhteisöstä

virheet, vahingot ja tapaturmat
väsyneisyys

hoitamattomuus

haju

turvotus

punoitus
ärtyneisyys

kielteisyys

masentuneisuus

syyllisyys

häpeily

välttely
epäluuloisuus

pinnallisuus

kyynisyys
Lähteet

EHYT ry:n Huugo-ohjelma