Edellinen Seuraava

Oma toimijuus kohtaamisessa

Vuorovaikutusta kannattaa ajatella juuri toimijuuden ja toiminnan kautta: sinä olet toimija, joka toimii kohtaamisessa toisen ihmisen kanssa. Kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa tärkeitä ovat seuraavat asiat:

  • Yritä löytää sopiva tapa kommunikoida: yleensä yhteinen kieli ja ymmärryksen löytäminen, mutta jos ei ole yhteistä kieltä, niin mieti voitko piirtää tai elehtiä sanottavan asiasi.
  • Ole hienotunteinen: kysy onko esimerkiksi ohjaajalla aikaa keskustella kanssasi nyt vai sopiiko myöhemmin.
  • Jaettu ymmärtäminen edellyttää, että kuuntelet kohtaamaasi ihmistä, esität oman näkemyksesi ja pyrit ymmärtämään myös hänen näkemystään.
  • Esitä tarkentavia kysymyksiä, mikäli et ymmärrä jotakin asiaa, jonka puhekumppanisi esittää.
  • Anna tilaa kohtaamallesi ihmiselle: joskus asioihin kannattaa palata vähän myöhemmin, kun mieli ja keho ovat vähän rauhoittuneet.
  • Ole armollinen mahdollisille väärinkäsityksille, sillä aina ei ole kyse omasta virheestä. Ymmärrä myös, että aina ei kemiat kohtaa toisen kanssa: aina vuorovaikutus ei vain onnistu.
  • Kokeile erilaisia tapoja kommunikoida omaan tahtiisi, pyydä että saat harjoitella niitä yhdessä ohjaajasi kanssa.

Toimijuuden käsitteen tarkastelu ja pohtiminen vuorovaikutuksen viitekehyksessä on sinulle hyödyllinen, koska sen kautta tarkastellaan usein yhteiskuntaa, vaikkapa kansalaisuuden toteutumista. Kohtaamme jatkuvasti sosiaalisia tilanteita, joskus jännitteisiäkin, joten hyviä vuorovaikutustaitoja kannattaa vaalia.

Harjoittelu tekee mestarin, älä siis pelkää epäonnistumista vaan kokeile erilaisia lähestymistapoja omiin työkavereihisi, läheisiisi tai vaikkapa kaupan kassaan, niin huomaat muutoksia.

Lähteet

Mäkelä, Maria (2019): Itsestä muihin – kehotietoisuus ja kontakti koreografisen prosessin työkaluina. Turun ammattikorkeakoulu. Esittävän taiteen opinnäytetyö. Tanssinopettajan erikoistumisala.

Saarinen, Anne (2012): Ammatillisen empatian oppiminen sosiaalityön käytännön opetuksessa – Miten kokemus muuttuu taidoksi. Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.