Edellinen Seuraava

Mitä toimintakyky tarkoittaa?

Ihmisen toimintakyky on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Hyvä toimintakyky ylläpitää ja hoitaa näitä kaikkia. Toimintakykyä tarkastellaan aina siinä ympäristössä, missä ihminen kulloinkin elää ja toimii. Miten hän pärjää esimerkiksi kodin päivittäisissä askareissa, työtehtävissä tai vapaa-ajan harrastuksissa – tai miten hän pystyy huolehtimaan itsestä ja läheisistä.

”Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista.” 

Toimintakykyyn voidaan vaikuttaa mm. asuin- ja elinympäristön kautta, muiden ihmisten tuella ja erilaisilla palveluilla.

Toimintakyky voi olla tasapainon hakemista ihmisen omien kykyjen ja tavoitteiden sekä elin- ja toimintaympäristön välillä.

Lähteet

Mitä toimintakyky on? (THL)

ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. World Health Organization. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 2004:4