Edellinen Seuraava

Kehitä puheeksioton taitojasi

Päihteistä kannattaa puhua työpaikalla. Se on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia, ihan samoin kuin vaikkapa liikunnasta puhuminen. Silloin tieto niiden vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn lisääntyy. Ketään ei tulisi syyllistää päihteiden käytöstä, vaan pikemminkin tarjota apua, jos sille tuntuisi olevan tarvetta. Avoimessa ja hyvässä työyhteisössä tuetaan ja autetaan toisia.

Jokaisen olisi hyvä harjoitella puhumaan päihteistä työyhteisössä. Alkoholi on laillinen päihde ja siitä puhuminen on helpompaa kuin huumeista tai lääkkeiden väärinkäytöstä. Puhumisen voi siis aloittaa alkoholista. Sitä mukaa kun tieto lisääntyy, kannattaa puhua myös huumeista, lääkkeiden väärinkäytöstä tai rahapelaamisesta.

Tässä vinkiksi puheeksioton perusasioita, joita voit soveltaa omaan arkeesi työyhteisössä. Jokaisen työntekijän tulisi pitää huolta työkaveristaan, ja esihenkilöillä on lisäksi erityinen vastuu jokaisesta työntekijästään. Jos herää huoli omasta päihteidenkäytöstä, siitä voi keskustella oman työkaverin kanssa tai varata tapaamisen oman esihenkilön tai työterveyden kanssa. Esihenkilöllä ja työterveydellä on työntekijöiden terveysasioista vaitiolovelvollisuus, joten keskustelu jää luottamukselliseksi. Jos taas herää huoli oman työkaverin päihteidenkäytöstä, häneltä voi kysyä rauhallisena hetkenä kahden kesken, onko kaikki hyvin. Aina kun tarvetta ilmenee, kannattaa rehellisesti ilmaista olevansa huolissaan työkaverin hyvinvoinnista ja kannustaa häntä hakemaan apua. Asiasta voi kertoa luottamuksellisesti myös omalle esihenkilölle, jolloin vastuu siirtyy hänelle. Pääasia että ketään ei jätetä yksin.

Suosi avoimuutta

Päihteistä puhuminen ei suinkaan tarkoita, että aina pitäisi olla ongelmia. Joillakin päihteet eivät ole aiheuttaneet haittaa, jotkut ovat kuntoutuneet päihdesairaudesta ja päässeet etenemään tähän uuteen elämänvaiheeseen. On myös niitä, jotka eivät tiedosta, että alkoholinkäyttö on riskirajoilla ja sitä kannattaisi vähentää. Niin tai näin, tiedon ja harjoittelun avulla työyhteisö voi oppia tukemaan toisiaan päihdeasioissa. Jokaisella työpaikalla on omanlainen toimintatapansa. Kannattaa kysyä vaikka omalta esihenkilöltä, miten työpaikalla päihteistä puhutaan ja miten saadaan lisätietoa niiden vaikutuksista ja asioiden puheeksi ottamisesta. Silloin tulee edistäneeksi koko työyhteisön hyvinvointia.

Omaa alkoholinkäyttöä kannattaa pohtia Audit-C-lomakkeen tai pidemmän Auditin valossa. Auditin tekemistä omassa rauhassa verkossa voi suositella myös työkaverille.

Audit-C-lomakkeella kysytään kolme kysymystä ja niihin vastaaminen vie vain vähän aikaa:

  1. Juomisen useus
  2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juo
  3. Juoko kerralla kuusi tai useampia annoksia

Audit-C-lomake vastasvaihtoehtoineen (Päihdelinkki) [PDF]

Jos haluat tarkastella omaa alkoholinkäyttöäsi ja mahdollisia riskejä laajemmin, tutustu 10 kysymystä sisältävään Audit-testiin Päihdelinkissä.

Päihdelinkissä on useita testejä ja laskureita, liittyen muun muassa alkoholiin, huumeisiin, nikotiiniin, mielialaan, rahapelaamiseen, toimintakykyyn jne. Testit ovat tieteellisesti päteviä ja ne voi tehdä luottamuksellisesti nimettömänä.

Jos huoli herää toisesta, kannattaa reagoida nopeasti. Asian puheeksiottaminen voi tuntua kiusalliselta puheeksioton kohteeksi joutuneelle henkilölle, vaikka kyseessä on hänen oma etunsa. Häpeä ja salailu on yleistä. Tärkeintä on kuitenkin se, että ihminen saa ajoissa tarvitsemaansa apua.

Lähteet

Käypä hoito -suositukset (Käypä hoito)

Liikakäytön tunnistaminen (Päihdelinkki)

Alkoholinkäyttötesti (AUDIT) (Päihdelinkki)

Audit-C (Päihdelinkki)