Edellinen Seuraava
11

Digitaaliset taidot

Kuvassa tähtikuvioiseen napapaitaan pukeutunut henkilö keinuu keinua esittävän välineen päällä kännykkäpuhelimen sisällä.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on viety verkkoon ahkerasti viime vuosina. Esimerkiksi Kanta-palvelusta jokainen voi tarkastella omia tietojaan, ja netin kautta voi saada monenlaista apua, tukea ja hoitoa.

Omakanta-verkkopalvelusta näkee omat terveystiedot ja reseptit. Ahkerimmin Omakantaa käytetään Pohjois-Suomessa, missä on pitkät välimatkat terveyspalveluihin. Esimerkiksi Rovaniemellä käyttöaste on 59 prosenttia kunnan väestöstä. Omakannasta näkee kätevästi esimerkiksi laboratorio- ja kuvantamistulokset. Palvelu kehittyy jatkuvasti. Myös esimerkiksi Terveyskylä.fi-verkkopalvelussa voi hankkia tietoa terveydestä ja siellä on myös digitaitojen opas. Tutustu Terveyskylään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut kansalaisten kokemuksia ja näkemyksiä sähköisestä asioinnista. Vuoden 2018 raportissaan se toteaa, että keskeisenä tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia huolehtia omasta elämästään omatoimisesti ja tarvittaessa ammattilaisen tukemana. Sähköisen tiedonhallinnan uskotaan edistävän kansalaisten osallistumista omaan hoitoonsa.

THL:n tutkimuksen mukaan lähes 90 % vastanneista käytti nettiä sähköiseen asiointiin vuonna 2017. Ja 78 % vastanneista arvioi kykenevänsä itsenäisesti käyttämään ainakin peruspalveluita/toiminnallisuuksia verkossa.

Kaikille verkkopalvelujen käyttö ei ole helppoa. Tässä kansalaisten kokemista esteistä sote-verkkopalvelujen käytössä (THL:n tutkimus):

 • Henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla (yli 60 % samaa mieltä).
 • Käyttöehdot ovat liian hankalat (46 % samaa mieltä).
 • Ei ole riittäviä taitoja sähköisten palveluiden käyttämiseen. (20 % samaa mieltä)
 • Ei käytössä tietokonetta ja internetyhteyttä (15 %).
 • Ikä selitti voimakkaasti esteiden kokemista, myös maakunnittain eroja.
Vinkkejä ja valmiuksia

Yksi hyvä tapa kehittää omia digitaalisia taitoja on tutustua rohkeasti erilaisiin toteutuksiin verkossa, jos siihen on mahdollisuus. Toinen hyvä keino on pyytää apua sellaiselta kaverilta, jolle netissä asiointi on arkipäivää. Kolmas hyvä keino on tutustua sähköisiin palveluihin yhdessä, vaikkapa työpaikalla, ja arvioida yhdessä niiden hyötyjä ja mahdollisuuksia.

Oletko jo käynyt Omaolo.fi-palvelussa? Siellä voit arvioida omaa tai läheisen terveydentilaa, saada tietoa ja hoito-ohjeita ym.

A-klinikkasäätiö on tutkinut vuodesta 2013 lähtien kansalaisten valmiuksia asioida netissä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveysteemojen suhteen. Vuoden 2019 kyselytulosten perusteella alkoholinkäytön vaikutuksista ja haitoista etsii internetistä tietoa lähes kolmannes 18-79-vuotiaista. Heistä miehet ja naiset yhtä usein. Merkitsevästi enemmän alle 34-vuotiaat, pienituloisimmat sekä Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaat.

Alkoholi- ja huumeteemoissa eniten kiinnostavat nimetön nettineuvonta, luotettava tieto ja kasvokkaisiin palveluihin pääsy. Lääkkeet & alkoholi -teemassa eniten kiinnostaa luotettava tieto yhteisvaikutuksista ja riskeistä.

Yli puolet (57 %) olisi itse valmis kokeilemaan internetistä löytyviä itsehoito- tai oma-apupalveluja omaan ongelmaan liittyen. Luku on kasvanut aikavälillä 2017-2019.

Enemmistö vastanneista (68 %) olisi valmis hakemaan tietoa, tukea tai apua sähköisistä palveluista tilanteessa, jossa läheisellä olisi ongelmia mielenterveyden, päihteiden tai muiden riippuvuuksien suhteen. Luku on kasvanut aikavälillä 2017-2019.

Omia digitaalisia taitoja voi kaikessa rauhassa kehittää, ja aina kannattaa pyytää apua, jos kohtaa vaikeuksia. Digitaidoilla tarkoitetaan niitä käytännön taitoja, millä selviää erilaisista arjen tai työelämän toiminnoista netissä. Digitaitoja voi opiskella verkossa ilmaiseksi esimerkiksi Dataopistossa.

Tietoyhteiskunnassa tarvittavat digitaidot

Kansalaisen digitaidot

 • laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät)
 • tiedonhallinta
 • internetin käyttö
 • tiedonhaku
 • sähköposti
 • tekstinkäsittelyn perusteet
 • sähköinen asiointi
 • sosiaalinen media
 • tietoturvan perusteet
Pohdintatehtävä - Kuvake
Image
Ajatuskupla
Oma Pohdintatehtävä

Pohdi yksin tai työkaverisi kanssa, millaista sosiaali- ja terveystietoa tai työelämätietoa haluaisit löytää netistä. Käykää sen jälkeen hakusanojen avulla tarkistamassa, löydättekö netistä etsimäänne tietoa ja tukea. Onko löytämänne tieto helposti ymmärrettävää? Monilla nettisivuilla voi myös antaa palautetta.

Lähteet

A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä (2013, 2015, 2017, 2019). Kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online-paneeli). Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys. Tutkimuksen tekijät Taloustutkimus 2013 ja 2015 ja Kantar TNS 2017 ja 2019.

Hyppönen, H., Aalto, A-M., Reponen, J., Kangas, M., Kuusisto-Niemi, S.,Heponiemi, T. Kansalainen – pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista kansalaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 2, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Helsinki

Kanta.fi

Omakannan suosio kasvaa – miten Omakantaa käytetään eri puolilla Suomea?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/ Raportti 3/2018: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet (Hyppönen, Pentala-Nikulainen, Aalto)

Terveyskylä

Web-tietopalvelu: Dataopisto

Web-tietopalvelu: Kansalaisen digitaidot