Edellinen Seuraava

Alkoholin riskikäyttö

Tärkeä osa omaa hyvinvointia on se, että tietää miten alkoholi vaikuttaa ihmiseen. Tästä saat tietoa alkoholin käytön riskitasoista, joita asiantuntijat ovat tutkimuksiin perustuen määritelleet. Katso ja vertaile, miten alkoholiannokset ja koot suhteutuvat eri juomiin. Muistathan, että jokainen on yksilö, turvallista käyttörajaa ei ole olemassakaan. Joillekin on välttämätöntä, että pysyy raittiina. On myös hyvä tietää, että lääkitys ja alkoholi sopivat usein huonosti yhteen. 

Syyt humalahakuisuudelle ja päihteiden käytölle ovat joskus paljon syvemmällä kuin pelkässä halussa pitää hauskaa tai irrottautua arjen kahleista. Voimavarojen rajallisuus ja etenkin jos koko ajan tuntuu siltä, että ei jaksa, on omiaan lisäämään pahaa oloa. Päihde voi olla yksi keino lievittää ahdistusta ja pelkoa, jotka liittyvät johonkin muuhun asiaan ihmisen kehityksessä. Yksilö ei välttämättä itse tiedosta tai osaa sanoittaa kokemaansa tilaa ja tunnetta. Hänestä voi tuntua helpommalta tutkailla itseään päihteen avulla. Päihteestä muodostuu peili minäkuvalle ja yhä kehittyvälle identiteetille.

Liikakäyttöä on myös aina alkoholin käyttö työpaikalla ja työaikana. Muutama paukku lisää riskiä liikenteessä, vaikka edellisen illan juomisen jälkeen olo tuntuisikin hyvältä. Myös perheessä voi helposti syntyä ristiriitoja, koska miesten ja naisten juomistavat ja asenteet ovat erilaisia. Lapsen näkökulmasta kohtuullinenkin alkoholinkäyttö ja humaltuminen voi olla liiallista. Alkoholinkäytön liiallisuutta on aina pysähdyttävä miettimään, jos läheiset huomauttelevat siitä tai jos itsellä on pienikin huoli oman alkoholinkäytön runsaudesta. Alkoholinkäyttö ei ole koskaan pelkästään henkilökohtainen asia.

Liikajuomisesta kertoo muun muassa tavallinen aamukrapula eli pahoinvointi, väsymys, lievä vapina ja tärinä. Kulutuksen liiallisuutta on usein vaikea havaita, kun alkoholinsietokyky on lisääntynyt eli käyttäjällä on hyvä viinapää. Seurauksena on silti useilla verenpaineen nousu, maksa-arvojen kohoaminen ja muut muutokset elimistössä.

Alkoholismista eli alkoholiriippuvuudesta ja vaikeista alkoholiongelmista kertovat todella vahvat humalatilat ja merkittävä alkoholinsietokyvyn kasvu. Alkoholisti voi vaikuttaa melko selvältä, vaikka elimistössä olisi kolme promillea alkoholia. Alkoholin käytön tyypillisiä vieroitusoireita ovat voimakas vapina ja tärinä, kuulo- ja näköharhat, epilepsiaa muistuttavat kohtaukset ja pitkäaikainen unettomuus. Vakaviin alkoholiongelmiin liittyy joskus vaikeita elämänkriisejä. Suoriutuminen arkielämän tehtävistä on usein vaikeaa.

Tutustu alkoholin käytön riskistasoihin (kuva). Huomaathan, että ikääntyneillä alkoholin käytön riskitasot ovat työikäisiä alhaisemmat.

Lisätietoa: Selvästi hyvä ikä (Päihdelinkki) ja Käypä hoito (THL)

Alkoholiannokset
Alkoholin riskitasot

Muistathan, että turvallisen käytön rajaa ei ole olemassa. Esimerkiksi syöpäriski voi joillakin kohota jo pienestä määrästä.

Korkean riskin tasoksi on arvioitu naisilla 2 annosta säännöllisesti päivittäin tai yhteensä 12-16 annosta viikossa. Miehillä korkean riskin taso on noin 3 annosta säännöllisesti päivittäin tai yhteensä 23-24 annosta viikossa. Tämä voidaan katsoa hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön viimeistään tulisi puuttua.

Kohtalaisen riskin tasoksi on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa säännöllisesti käytettynä. Myös runsas viikottainen kertajuominen (naisilla 5-6 ja miehillä 6-7 annosta kerralla) tai toistuva humalahakuinen juominen luokitellaan riskikulutukseksi lisääntyneen tapaturmariskin takia.

Vähäisen riskin taso on naisilla 0-1 annosta ja miehillä 0-2 annosta päivässä.

Lähteet