7. Välineitä kuntoutumiseen

Kuntoutumisessa saa olla apuna ja tukena monenlaisia välineitä. Keskustele työtoverisi kanssa, millaista ohjausta sinä olet saanut itsenäiseen kuntoutumiseen. Millaisia samoja ja eroavia asioita huomaatte kohdanneenne kuntoutumisen tiellä? Pohdimme myös vertaistuen merkitystä ja annamme ajatuksia toipumiselle. Lopussa on koottuna sähköisiä oma-apuvälineitä, joihin voit tutustua yhdessä ohjaajasi kanssa.