6. Tuen saaminen ohjaajalta

Tähän osioon toivomme ohjaajat teiltä omakohtaisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten voitte tukea asiakasta. 

Mietteet voivat olla hyvin arkisia. Voitte pohtia myös yhdessä asiakkaiden kanssa, millaista tukea he toivovat teiltä päivittäiseen toimintaan.

Kootaan tähän kartta, jossa on eri tuen muotoja monipuolisesti esillä.

 

”Ohjaajan pitää sisäistää, että mikä on kuntouttava elementti tekemisessä ja kohtaamisessa. Jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa luo mahdollisuuden kuntouttavaan kohtaamiseen.”

”Kohtaamisessa on tärkeää, että työntekijä auttaa asiakasta oivaltamaan kuntouttavan toiminnan merkityksen omalla kohdallaan. Samalla kohtaaminen, keskustelu, ja peilaaminen antavat parhaimmillaan vertailupohjaa omalle etenemiselle.”

”Asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija, mutta usein hän tarvitsee rinnalleen ohjaajan tulkitsemaan kuntoutumisen ilmiöitä ja huomaamaan oman kehityksen. Ohjaajalla on tärkeä rooli siinä, että hän aktivoi asiakasta.”