1.1 Yhdessä enemmän

Tervetuloa tutustumaan sosiaalisen työllistämisen sähköiseen tukipakettiin. A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut on tuottanut kaksi valmennusta, joista toinen on suunnattu ohjaajille, toinen sosiaalisen työllistämisen asiakkaille. Molempien valmennusten suunnittelussa ja sisällöntuotannossa tehdään yhteistyötä Vantaan kaupungin valmennustalo Reelin kanssa, ohjaajia ja asiakkaita osallistaen. Lisäksi suunnitteluyhteistyötä on tehty toimintakeskus Salo Vaihtoehdon kanssa, jota ylläpitää A-klinikkasäätiö yhdessä Vaihtoehto 90 ry:n kanssa.   

Yhteisenä isona tavoitteena on tarjota sosiaalisen työllistämisen piirissä olevalle asiakkaalle - sinulle - monipuolista tukea. Eli tarjota tukea työelämätaitojen kasvattamiseen, tukea oman itsen kehittämiseen ja omien unelmien saavuttamiseen ja arjessa selviytymiseen. Lisäksi tarjolla on tietoa päihteiden vaikutuksista ja niiden käytön puheeksiottamisesta. 

Ohjaajia valmennetaan tukemaan sinua uuden arjen rakentamisessa ja digitaitojen kehittämisessä.

Sen lisäksi että tavoitteena on tukea sinua, haluamme kehittää tästä ja ohjaajille suunnatusta valmennuksesta valtakunnallisesti kiinnostava toimintamalli, joka edistää sosiaalista työllistämistä Suomessa. Aluksi keskitymme kuntouttavaan työtoimintaan ja sisältöjä kehitetään yhdessä.

A-klinikkasäätiö on tuottanut kansalaisille sähköisiä palveluja jo vuodesta 1996 lähtien. Tavoitamme kuukaisittain yli 230 000 kävijää. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohtaaminen ja niihin avun tarjoaminen on perustehtäväämme ja haluamme tukea myös erilaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Yhdistämällä kasvokkaista ja sähköistä työtä/toimintaa voimme löytää uudenlaisia auttamisen ja tukemisen tapoja. Yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia ja digitalisaatio valtaa alaa kaikissa toiminnoissa. Haluamme osaltamme tukea sitä, että sähköiset palvelut ovat ihan kaikkien käytettävissä ja edistävät kansalaisten tasa-arvoa tuen saamisessa. 

Yhteistyöllä uutta luoden!

A-klinikkasäätiö, sähköiset palvelut